Bengal tiger in sundarban

A doua sansa program

X reader fluff cuddles

A doua sansa program

Mountain duck discount

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă realizarea unor seturi de acțiuni ce participă la obiectivele specifice ale programului „Măsuri de educație de tip a doua șansă", O.S.6.4: Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în ...Programul A Doua Șansă . DESCRIEREA PROGRAMULUI. Programul A doua șansă - secundar inferior este un program de sprijin şi asistenţă acordată tinerilor/ adulților proveniţi din medii excluse social, înscrişi în Anul I de studiu;. Scopul programului educațional este de a sprijini persoanele cu vârsta de peste de 25 ani, în vederea integrării acestora pe piața muncii;